top of page
2 TWMS_TINOX_UF_UV.jpg

OnicBlue
Onze achtergrond

OnicBlue is reeds vanaf haar start 23 jaar geleden actief in het ontwikkelen van legionella preventie technieken voor collectieve drinkwater systemen. OnicBlue ontwikkelde als eerste in Nederland een poortwachter installatie op basis van membraan technologie. Deze zogeheten UF – UV installatie werd goedgekeurd volgens BRL 14010-1. Op basis van onze langdurige ervaring hebben we geconstateerd dat UF – UV in sommige situaties weliswaar effectief is, maar niet altijd volledig volstaat voor een optimale beheersing van legionella in complexe collectieve drinkwaterinstallaties. Met het oog op het continu streven naar de hoogste normen voor drinkwaterveiligheid, hebben we gezocht naar een nieuwe duurzame technologie om onze service verder te verbeteren.

Services

Tijdlijn

Chloordioxide techniek

Chloordioxide heeft een zeer goede reputatie en wordt al sinds jaren als desinfectie product in heel Europa toegepast, onder meer in de voedingsmiddelen industrie. Met deze wetenschap is OnicBlue in 2015 onder een C.T.G.B. proefontheffing gestart met de eerste studies voor het bestrijden van legionella in collectieve drinkwater installaties waarbij een minimale concentratie aan chloordioxide werd gedoseerd. Na 7 jaar intensief te hebben gewerkt aan dit dossier heeft C.T.G.B. in 2021 het dossier positief beoordeeld. Onder registratie nummer 16197N heeft het de OnicBlue chloordioxide concept een C.T.G.B. toelating verkregen. Om chloordioxide als alternatieve beheerstechniek te mogen gebruiken, is die geaccrediteerd volgens de nieuwe, specifiek voor chloordioxide ingerichte, BRL 14010-3. Wederom heeft OnicBlue als eerste een nieuwe legionella beheers techniek - op basis van chloordioxide gerealiseerd om legionella in drinkwater te bestrijden.

Waar we voor staan

Deze missie en visie benadrukken het streven van OnicBlue naar technologische excellentie, duurzaamheid en het leveren van waarde aan klanten en de maatschappij als geheel. Kortom: De meest effectieve en duurzame oplossing voor uw drinkwaterhygiëne!

Missie

Bij OnicBlue zijn we vastbesloten om de normen voor drinkwaterhygiëne te verhogen door onze geavanceerde en duurzame chloordioxide-technologie toe te passen. Onze missie is om gezondheid en welzijn te bevorderen door het leveren van hoogwaardige, milieuvriendelijke oplossingen voor legionellapreventie, waardoor veilig en zuiver drinkwater voor iedereen toegankelijk wordt.

Visie

Onze visie is een wereld waarin elk individu, elke gemeenschap en elk bedrijf toegang heeft tot schoon en veilig drinkwater. Door voortdurende innovatie streven we ernaar om de leider te zijn in chloordioxide-gebaseerde waterzuiveringstechnologieën, waarbij we streven naar een gezondere toekomst voor alle mensen, terwijl we tegelijkertijd onze impact op het milieu minimaliseren.

Services

OnicBlue Team 

Voor ons bedrijf is persoonlijkheid en expertise het aller belangrijkste. Vandaar dat ons team dan ook bestaat uit familie, BRL6010 adviseurs en consultants en geaccrediteerde monteurs. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten ons altijd kunnen bereiken en dat we snel kunnen schakelen waar nodig.

bottom of page