Over OnicBlue Chloordioxide generatoren

De OnicBlue generator produceert, doseert en bewaakt continu op een veilige wijze Chloordioxide (ClO2) als desinfectie van (drink)water. Chloordioxide als desinfectie middel heeft zich in heel Europa al reeds bewezen met naar schatting zo’n 85.000 uitstaande Chloordioxide generatoren. In de bestrijding tegen Legionella in onze waterleidingsystemen is het tegengaan van Biofilm door de residuale werking van Chloordioxide dan ook een belangrijke factor.

Biofilmvorming is in het leidingsysteem namelijk vaak een besmettingsbron die moeilijk aan te pakken is. De biofilm vormt een beschermende laag over de pathogene organismen waardoor deze niet bereikt worden door de meeste desinfectiemiddelen en schoonmaak systemen.

Ook al lijken leidingen schoon kunnen er nog steeds gevaarlijke biofilms aanwezig zijn. De OnicBlue generator met het Full Circle Solution totaalconcept is er op gericht om de biofilm onder controle te houden waardoor bacterie groei geen kans meer krijgt..

Dankzij de goede biociderende eigenschappen van chloordioxide wordt het ook steeds meer als universeel desinfectiemiddel ingezet. Het wordt in toe-nemende mate gebruikt voor de desinfectie van drink – en proceswater gebruikt, bij het wassen van levensmiddelen, frisdranken, koel- en afvalwater.

Bekijk product

Het belang van schoon water

Drinkwater (PT5)

  • Ziekenhuizen
  • Bejaarden tehuizen
  • Verzorgingstehuizen
  • Utiliteit
  • Cruise schepen
  • Super jachten
  • Coasters

Proceswater (PT11)

 • Voedingsmiddelen industrie
 • Pharma
 • Tuinbouw
 • Algemeen

Koelwater desinfectie

 • Utiliteit
 • Industry

OnicBlue

Full Circle Solution

Full circle solution is het totaalconcept van OnicBlue waarin de diverse onderdelen als de risiconalyse, beheersplan, reinigen waterleidinginstallatie en de Chloordioxide generator tezamen het beheer vormt waarmee o.a. bacterie groei als Legionella wordt tegengegaan.

Navigatie

OnicBlue

Risico analyse

Goed beheer begint met een op maat opgestelde risicoanalyse conform BRL-6010 waarin de waterleidinginstallatie in zijn geheel wordt doorgenomen zodat risicopunten kunnen worden geëlimineerd danwel beheerst kunnen worden.

OnicBlue

Beheersplan

Het ClO2 beheersplan wordt geschreven op basis van bevindingen uit de risicoanalyse en zal bestaan uit spoelacties, temperatuurmetingen en periodieke monsternames.
Daarnaast werkt OnicBlue met een up to date digitaal beheersysteem (IOS-app) wat voor extra gebruiksgemak zorgt ten opzichte van een conventioneel beheersplan.

Digitaal management

• App voor iOS en Android
• Overzicht in online dashbord
• Gemakkelijk QR code scannen

OnicBlue

Reiniging

Om ervoor te zorgen dat biofilm inclusief eventuele ongewenste bacteriën uit de waterleidingen worden verwijderd zal de complete waterleidinginstallatie een chemische reiniging/desinfectie ondergaan. Deze chemische reiniging/desinfectie wordt uitgevoerd met het product Laquick N15079 (Perlatic Acid).

OnicBlue

OnicBlue Generator

Aan onze OnicBlue Generatoren is een drie jarige (pilot)studie met betrekking tot toelating bij het CTGB voorafgegaan. Hierbij gaan we uit van een continu dosering van enkel 0,2 ppm ClO2 waarmee we in staat zijn om de biofilm onder controle te houden en hierdoor bacterien geen kans geven zich te vermenigvuldigen.

OnicBlue

Partners

OnicBlue B.V.

www.onicblue.com

info@onicblue.com

Dillenburgstraat 26 E

5652AP, Eindhoven

KVK: 17001490